رواق

جستارهایی در باب اقتصاد، فلسفه و سیاست

رواق

جستارهایی در باب اقتصاد، فلسفه و سیاست

وبلاگ شخصی یک اقتصاد خوان


اقتصاد خرد

 


اقتصاد کلان


 تحلیل اقتصادی خط مشی گذاری عمومی


برنامه ریزی اقتصادی


مبانی علم اقتصاد

  • نیمسال اول 95-1394: مقطع کارشناسی، شماره درس 12014، دو گروه درسی (شماره گروه: 3، یکشنبه‏ 8 تا 10؛ شماره گروه: 6، یکشنبه 10 تا 12)؛ درسنامه،  آزمون پایان‌ترم


اصول و مبانی رایانه (کاربردهای رایانه و شبکه برای دانشجویان رشتۀ اقتصاد)