محمدجواد رضائی

رواق؛ جستارهایی در باب اقتصاد، فلسفه و سیاست

محمدجواد رضائی

رواق؛ جستارهایی در باب اقتصاد، فلسفه و سیاست

سایت شخصی محمدجواد رضائی

 دروس مربوط به دانشجویان اقتصادی


اقتصاد بخش عمومی 2

نیمسال دوم 1400-1399: مقطع کارشناسی؛ جلسه هفدهم، بخش اول جلسه بیستم، بخش دوم جلسه بیستم، بخش اول جلسه بیست و سوم، بخش دوم جلسه بیست و سوم،


اقتصاد اسلامی 1 (نظام اقتصادی صدر اسلام)

نیمسال دوم 98-1397: مقطع کارشناسی (شماره گروه درسی: 440132601، چهارشنبه 13:30 تا 16:30)؛  آزمون میان ترم، آزمون پایان ترم


برنامه ریزی اقتصادی

نیمسال اول 98-1397: مقطع کارشناسی؛ درسنامه، آزمون میان ترم، آزمون پایان ترم.

نیمسال اول 97-1396: مقطع کارشناسی؛ درسنامه، آزمون میان ترم، آزمون پایان ترم./منابع دوره: (1) برخی اسلایدهای موضوعات تدریس شده در دوره به ترتیب: هایک، نظم خودانگیخته و ایدۀ برنامه ریزی، کوز ، هزینۀ مبادله و برنامه ریزی اقتصادی، تحلیل هزینه-فایده (ارزیابی طرح ها و برنامه ریزی ریاضی)، مقاله رابرت فرانک دربارۀ تحلیل هزینه-فایده،

نیمسال اول 96-1395: مقطع کارشناسی؛ آزمون میان ترم، آزمون پایان‌ترم 


عدالت اقتصادی

نیمسال دوم 98-1397: مقطع کارشناسی؛ درسنامه،  آزمون میان ترم، آزمون پایان ترم.


اصول و مبانی رایانه (کاربردهای رایانه و شبکه برای دانشجویان رشتۀ اقتصاد)

نیمسال اول 97-1396: مقطع کارشناسی؛ آزمون میان ترم، آزمون پایان ترم.

نیمسال دوم 96-1395: مقطع کارشناسی (شماره درس: 5212232، شماره گروه: 1، یکشنبه 10 تا 12 و چهارشنبه 17 تا 19)؛ آزمون میان ترم، آزمون پایان‌ترم

نیمسال دوم 95-1394: مقطع کارشناسی؛ درسنامه، نمونه سوال 1، آزمون میان ترم، آزمون پایان‌ترم

نیمسال دوم 94-1393: مقطع کارشناسی (شماره درس 5212232، شماره گروه: 2، دوشنبه 16 تا 18 و چهارشنبه 17 تا 19)؛ درسنامه، نمونه سوال 1، نمونه سؤال 2،  آزمون میان ترم، آزمون پایان‌ترم  

دروس مربوط به دانشجویان غیر اقتصادی 


تحلیل اقتصادی خط مشی گذاری عمومی

نیمسال اول 97-1396: مقطع دکتری؛ درسنامه، آزمون میان ترم، آزمون پایان ترم 


اقتصاد خرد

نیمسال دوم 97-1396: مقطع کارشناسی (شماره گروه درسی: 5512035، شماره گروه:2، یکشنبه 10 تا 11:30 و چهارشنبه 10 تا 11:30)؛ درسنامه، سری اول تمارین ، سری دوم تمارین ، آزمون میان ترم، پاسخ اجمالی سؤالات آزمون میان ترم، آزمون پایان ترم.

نیمسال دوم 97-1396: مقطع کارشناسی (شماره گروه درسی: 5512035، شماره گروه:2، یکشنبه 10 تا 11:30 و چهارشنبه 10 تا 11:30)؛ درسنامه، سری اول تمارین ، سری دوم تمارین ، آزمون میان ترم، پاسخ اجمالی سؤالات آزمون میان ترم، آزمون پایان ترم.

نیمسال دوم 96-1395: مقطع کارشناسی (شماره درس: 5512035، شماره گروه: 2، دوشنبه 16 تا 17:30 و چهارشنبه 10:30 تا 12)؛ درسنامه، آزمون میان ترم، پاسخ سؤالات آزمون میان ترم، آزمون پایان‌ترم/منابع اصلی مورد استفاده: (1) کتاب آموزشی اصلی دوره، (2) بخشی از کتاب کمپل و همکاران مربوط به موضوع دولت در اقتصاد، (3) فصل چهاردهم کتاب اقتصاد استیگلیتز و والش با عنوان رفتار راهبردی./منابع جانبی مورد استفاده دوره: (1) مصاحبه ای با الینور استروم راجع به مدیریت منابع با بهره برداری مشترک (2) مقاله‌ای در مجله اکونومیست با عنوان Fish: The tragedy of the oceans منتشره در 1994، (3) گزارشی در یورونیوز راجع به صید ماهی در اروپا، (4) گزارش پژوهشی با عنوان «استفاده از ظرفیتهای بخش خصوصی در تأمین کالاهای عمومی» (5) مقدمه ای بر اقتصاد حقوق مالکیت، (6) گزارش پژوهشی با عنوان «آیا می توان به جای مقررات، مالیات وضع نمود؟»


اقتصاد کلان

نیمسال دوم 98-1397: مقطع کارشناسی؛ درسنامه، آزمون پایان ترم

نیمسال اول 97-1396: مقطع کارشناسی؛ درسنامه، آزمون میان ترم، آزمون پایان ترم./منابع مورد استفاده: (1) کتاب آموزشی اصلی دوره؛ (2) کتاب آموزشی فرعی دوره؛ (3) اسلایدهای موضوعات تدریس شده در دوره به ترتیب: 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10 و 11؛ (4) مقاله ای راجع به بهره وری در ایران، (5) نمودار سازمانی بانک مرکزی ج. ا. ا.، (6) ساختار تشکیلاتی، وظایف و فرایند تصمیم گیری در بانک مرکزی ج. ا. ا. (7) نماهنگی آموزشی راجع به بحران بزرگ امریکا از الکس تبرک، (8)  نماهنگی آموزشی راجع به تبیین اتریشی های از دلیل بروز نوسانات تجاری از تایلر کُواِن.


نظریه های مدیریت دولتی

نیمسال دوم 98-1397: مقطع کارشناسی ارشد، آزمون میان ترم، آزمون پایان ترم


اداره امور عمومی در اسلام

نیمسال اول 98-1397: مقطع کارشناسی ارشد؛ درسنامه، آزمون میان ترم، آزمون پایان ترم


اخلاق و احکام کسب و کار

نیمسال اول 99-1398: مقطع کارشناسی ارشد؛ درسنامه، آزمون میان ترم، آزمون پایان ترم.

نیمسال دوم 98-1397: مقطع کارشناسی ارشد؛ درسنامه، آزمون میان ترم، آزمون پایان ترم

نیمسال اول 98-1397: مقطع کارشناسی ارشد؛ درسنامه، آزمون میان ترم، آزمون پایان ترم.

نیمسال اول 98-1397: مقطع کارشناسی ارشد؛ درسنامه، آزمون پایان ترم (پردیس خودگردان).


اصول علم اقتصاد

نیمسال دوم 98-1397: مقطع کارشناسی، درسنامه، آزمون میان ترم، آزمون پایان ترم


مبانی علم اقتصاد

نیمسال اول 95-1394: مقطع کارشناسی، شماره درس 12014، دو گروه درسی (شماره گروه: 3، یکشنبه‏ 8 تا 10؛ شماره گروه: 6، یکشنبه 10 تا 12)؛ درسنامه،  آزمون پایان‌ترم 


احکام کسب و کار

نیمسال اول 98-1397: مقطع کارشناسی؛ درسنامه، آزمون میان ترم، آزمون پایان ترم.


ریاضی پایه

نیمسال اول 99-1398: مقطع کارشناسی(دو گروه درسی)؛ آزمون پایان ترم گروه اول (3 واحدی)، آزمون پایان ترم گروه دوم(2 واحدی).


آمار مقدماتی

نیمسال اول 99-1398: مقطع کارشناسی؛ درسنامه، آزمون میان ترم، آزمون پایان ترم.